Kép és mítosz. A mitológia esztétikája

2015-10-28 / Dr. Gyenge Zoltán

Nietzcshe Research, Interwiew

2014-07-01 / Dr. Gyenge Zoltán

Schelling: Szabadságirat /Freiheitsschrift

Az egyik legfontosabb kérdés, amely szorosan egybefonódik a rendszer problematikájával: a szabadság és annak az emberi és isteni világ-egészhez való viszonya. Schelling több okból 1809-ben látja elérkezettnek az időt, hogy erről egy sok mindent tisztázó értekezést bocsásson a közönség elé.

A Filozófiai vizsgálódások az emberi szabadság lényegéről és az azzal összefüggő tárgyakról (Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und damit zusammenhängende Gegenstände) hosszú című, de nem túl hosszú, de annál meghatározóbb írás így éppen kétszáz éve jelent meg, és az akkor már ismert és elismert Friedrich Wilhelm Joseph Schelling szinte utolsó, életében megjelent műve volt.

A legismertebb kommentátora ennek az írásnak nem kisebb személyiség, mint Martin Heidegger. Heideggert saját bevallása szerint Schelling filozófiájából éppen ez a mű ragadta meg leginkább. Könyvet is írt róla, ez a híres Schellings Abhandlung »Über das Wesen der menschlichen Freiheit«

Mi a szabadság? A schellingi mű talán ad némi kapaszkodót ahhoz hogy megértsük, hogy miért függ össze az emberi szabadság az isteni szabadság lényegével egy szekularizált világban, ahol az egyik utolsó tapasztalatunk az volt, hogy „Isten halott.” 

 Fordította: Gyenge Zoltán / Boros Gábor

Szerkesztette: Gyenge Zoltán