Kép és mítosz. A mitológia esztétikája

2015-10-28 / Dr. Gyenge Zoltán

Nietzcshe Research, Interwiew

2014-07-01 / Dr. Gyenge Zoltán

F.W.J. Schelling: Filozófia és vallás

Ha belegondolunk, nálunk a művelt közönség is meglehetősen keveset tud a német idealizmusnak arról az alakjáról, aki igen fontos szerepet játszott mind magában a 18. század utolsó felében zajló szellemi folyamatokban, mind a német romantika születésében, és nem utolsósorban a filozófia megújításában: Friedrich Wilhelm Joseph Schellingről.  

A vele közvetlenül nem foglalkozó érdeklődő számára ő a német idealizmus utolsó képviselője, akit a Kant, Fichte, Hegel-hármas után szokás említeni. Utolsó képviselője, hiszen Hegel 1831-ben bekövetkezett halálát 23 évvel élte túl. A kifinomultabbak azt is tudni vélik, hogy zseniként indult: 1775-ben született Leonbergben (ma hiába keresnénk a térképen: Stuttgart egyik városrésze lett), 1785-ben felveszik a nürtingeni iskolába, azonban elemi iskolai pályafutása meglehetősen gyorsan lezárul azon egyszerű oknál fogva, hogy tizenkét éves kora előtt „kiteszik” azzal, hogy elsajátította a teljes tananyagot, nincs neki többé mit tanítani. Latin nyelven írt verseket, elsajátította az antik nyelveket: tud görögül, héberül, arabul, és természetesen más európai nyelveken. A tübingeni egyetemre 1790-ben veszik fel, azaz 15 éves, amikor beiratkozik, jóllehet felkészültsége alapján már akár előbb is megtehette volna. 1798-ban Goethe közbenjárásának köszönhetően meghívást kap a Jénai Egyetemre, mindössze 23 éves, és már professzor. Életpályáját tekintve ez olyan, mint egy üstökösé, vagy akire azt mondják, hogy „neki csak megszületni volt nehéz”. Jóllehet ez a pálya nem teljesen egyenes, és nem minden gond, keserűség nélküli. 

Fordította: Gyenge Zoltán / Weiss János 

Szerkesztő: Gyenge Zoltán