Kép és mítosz. A mitológia esztétikája

2015-10-28 / Dr. Gyenge Zoltán

Nietzcshe Research, Interwiew

2014-07-01 / Dr. Gyenge Zoltán

Berlini töredék

 

A könyv Kierkegaard Schelling előadássorozata alatt  keletkezett írásait tartalmazza. A jegyzetek igen későn, 1962-ben kerültek elő a Koppenhágai Nemzeti Könyvtárból. A híres előadásokra, amelyen a kor számos jelentős alakja vett részt, 1841 őszén került sor Berlinben. Az akkor már idős Schelling éppen tíz évvel Hegel halála után meghirdeti új filozófiai koncepcióját. Kierkegaard lelkesen hallgatja ezeket a gondolatokat,  még azt is feljegyzi magának, hogy ebből fog egy új filozófia megszületni. Ez azonban már rá vár.

A szöveg első magyar megjelenés. Elősegíti annak megértést, hogy a 20. századot alapjaiban meghatározó élet- és egzisztenciál-filozófia nem légüres térben keletkezett. A német idealizmus és a 20. századi modern filozófia között a kapocs Schelling kései filozófiája. A Kierkegaard jegyzetek egyrészt ebbe nyújtanak betekintést, másrészt megmutatják, hogy a később az "egzisztencializmus alapítójának" nevezett dán gondolkodó milyen gondolati alapokra építette saját filozófiáját.

 A könyvet egy Franciaországban megjelent kritika az eddigi legjobb kiadásnak nevezi. A megértést a több, mint hétszáz lábjegyzet segíti.

 

S. Kierkegaard: Berlini töredék. Budapest: Osiris, 2001, fordította, jegyzetek és utószó: Gyenge Zoltán

Tags: Könyv | Publikáció